Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Kies uw taal

Sociale media

Derde verjaardag van REV Belgium

Net zoals dat bij buurman Frankrijk het geval was, heeft het een tijdje geduurd voordat het netwerk hulpgroep voor stemmenhorenden in België uit de startblokken kwam. Het is nu drie jaar verder en de beweging is verspreid over Wallonië en nu al bijna een jaar ook in West-Vlaanderen.

Hoe is de beweging ontstaan?

Een mooi en boeiend begin is vaak het gevolg van een combinatie van toevallen en ontmoetingen. Dat was ook hier het geval.

Anne de Ligne, Ariane De Mesmaeker en Françoise Taymans waren al een tijdje bezig met esoterisme: met het zorgen voor verloren zielen die ze begeleidden van de aarde naar het licht. Deze entiteiten kunnen een persoon bezitten en laten zich horen door stemmen. Dus het loslaten van de verloren zielen naar het licht kan de mensen die stemmen horen ook vrijmaken.

Hun praktijk botste echter aan tegen grenzen: Wat te doen met mensen die stemmen horen en die niet bezeten zijn door entiteiten?

 Deze alternatieve zoektocht leidde onze drie geïnteresseerden naar de REV-Frankrijk. Om meer informatie te krijgen, schreven ze zich in juni 2013 in voor een internationaal symposium georganiseerd door de REV-Nancy in Frankrijk.

Daar maakten ze kennis met Elodie Azarian, een Franse studente psychologie. Elodie was van plan uit België te vertrekken om haar studie af te ronden. Ze had een jaar lang in Frankrijk de hulpgroep stemmen horen bijgewoond, gefaciliteerd door Vincent Demassiet. Daarna volgde ze enthousiast de opleiding facilitator in Parijs.

Haar betrokkenheid was ook een gevolg van het verhaal van een vriendin. De vriendin werd met de diagnose schizofrenie bestempeld. Zij werd vooral met medicatie behandeld, ze liep rond met een schuldgevoel over haar diagnose, en ze kreeg weinig mogelijkheden om zich te uiten en gehoord te worden over de zin van haar leven. Elodie had tijdens haar stage ook een soort institutioneel geweld opgemerkt. Zij besloot een zoektocht te starten naar andere manieren om mensen te helpen.

Elodie sluit zich aan bij de anderen en ze worden nu een viertal met hetzelfde plan: een lezing te organiseren in september 2013. Marius Romme en Sandra Escher antwoorden positief op hun uitnodiging en de lezing wordt een succes. De eerste contacten met stemmenhorenden zijn gelegd. Professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en cliënten: allen zijn bereid om een vereniging te starten.

Elodie start haar groep in Brussel; Arianne Demesmaeker en Jean-Paul Noel, actief in veel verenigingen, starten de groep in Namen. Frank Laroy, doctor in de psychologie en hoogleraar aan de Luikse universiteit start een groep in Luik.

De vereniging REV Belgium is geboren op 17 februari 2014 in de vorm van een vereniging zonder winst. Ook werd een website gecreëerd.

Een kenmerk van het Belgische model is zijn diversiteit: stemmenhorenden, maar ook mensen uit de alternatieve sector, leden van verschillenden verenigingen, professionals vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Zo loopt de vereniging niet het gevaar om opgesloten te zitten in een strikt model; een open model is gegarandeerd.

En vandaag?

Met de eerste groepen in Brussel, Luik en Namen zijn er nu in totaal zeven groepen. Een daarvan is gevestigd in Vlaanderen, met Lucie Guyaux als facilitator. Zij heeft de opleiding voor facilitator in Armentière gevolgd (REV France).

Door organisatie van lezingen en evenementen voor het grote publiek, cliënten, familieleden, en professionals in de geestelijke gezondheidszorg in Brussel en Wallonië, is het netwerk er nu klaar voor om meer zichtbaar te worden in België. Alle partijen met elkaar vormen nu een netwerk.

In oktober 2016 organiseerde Jean-Marc Priels, psycholoog en facilitator van een groep in Brussel, via het netwerk van de psychiatrische instelling waarvoor hij werkt, tweedaagse lezingen. Brigitte Soucy en Sandrine Rousseau van REV-Québec Canada waren hiervoor uitgenodigd, samen met herstelde patiënten.

Er is geen gebrek aan projecten: volgend jaar starten we met de eerste training voor facilitators. Daardoor kunnen nieuwe groepen starten.

Om ons bekend te maken, denken wij eraan om een regisseur te zoeken om een documentaire te maken.

Een ander project is het publiceren van schriftelijke getuigenissen.

Ook denken we aan activiteiten op het gebied van het benaderen van familieleden en andere naasten van stemmenhorenden.

 Er blijft wel een financieringszorg. Dankzij donaties van sympathisanten van de beweging konden vanuit het netwerk vijf stemmenhorenden samen met Elodie Azarian het jaarlijkse Internationale Congres van stemmenhoorders in Parijs bijwonen. We blijven echter op zoek naar subsidie.

Een getuigenis:

"Er zijn waarnemingen in onze westerse samenlevingen die niet als echt geaccepteerd worden. Ik heb daar veel door geleden en het kostte me een paar jaar om mijn plaats te vinden en te accepteren dat er extra- of bovenzintuiglijke waarnemingen zijn.

Ik kreeg de diagnose schizofrenie en ik dacht een hele tijd dat ik "ziek" was omdat ik stemmen hoorde. Dit label en de eenzaamheid hebben me zeker niet geholpen ... Ik voelde me ontkend en in de marge van de samenleving staan.

De eerste stap op weg naar de bevrijding was het aanvaarden van de stemmen en geloven dat ze voor mij echt zijn, zelfs als anderen ze niet horen. Toen pas kon ik beginnen met mijn eigen innerlijke onderzoek en de grond van mijn geloof vestigen..

Een verklaring vinden is minder belangrijk dan er iets constructief van maken.

De moeilijkste uitdaging voor mij was om controle te nemen over de stemmen in plaats van dat de stemmen controle hadden over mij.

 In de REV-België groep kun je in alle vrijheid ervaringen en advies uitwisselen.

Je kunt echt geholpen worden door kleine trucjes die je gemakkelijk toepast in het dagelijkse leven.”

 C., 40, Brussel